tel 073-140 79 41

Radonutredning i Väst AB

För flerbostadshus

 1. Flerbostad

  Antalet mätningar varierar beroende på hustyp. Ring alltid 0731407941 för råd.

  1 mätpaket 640 SEK exkl moms
  / 800 SEK inkl moms

  2 – 9 mätpaket á 560 SEK exkl moms
  / 700 SEK inkl moms

  10 – 24 mätpaket á 520 SEK exkl moms
  / 650 SEK inkl moms

  25 – 49 mätpaket á 480 SEK exkl moms
  / 600 SEK inkl moms

  50 – 99 mätpaket á 440 SEK exkl moms
  / 550 SEK inkl moms

  100 – 249 mätpaket á 400 SEK exkl moms
  / 500 SEK inkl moms

  mer än 250 mätpaket á 360 SEK exkl moms
  / 450 SEK inkl moms

  Läs mer