tel 073-140 79 41

Radonutredning i Väst AB

Om oss

Personlig kontakt

Vi hjälper dig med mätning, åtgärdsförslag, bidragsansökning, offertförfrågan och uppföljning.
En kontakt du kan nå när som helst.
En kontakt från början till slut.
Läs mer om hur vi kan hjälpa just dig och tveka inte att höra av dig med frågor.

Trygghet

Radonutredning i VÄST AB är ett konsult- och kunskapsföretag som uteslutande arbetar med mätning och utredning av radongas och gammastrålning i fastigheter för att primärt konstatera förekomsten av radon samt ge förslag till åtgärder vid förhöjda radongasvärden.

Omsorg

Radonutredning i VÄST AB tar hand om hela processen, från att informera, beskriva arbetets innehåll, hur mätningarna går till samt vilken påverkan utredningssarbetet har på fastigheten och dess invånare.
Vi tar hand om offertförfrågan, nödvändiga myndighetskontakter samt all övrig administration som hör ihop med utredningen. Vi är med fram till att slutprotokoll från ny långtidsmätning visar ett godkänt värde.

Kvalitet

Vi är specialutbildade och godkända av STRÅLSÄKERHETSMYNDIGHETEN som mättekniker och arbetar med utgångspunkt från SSM’s metodbeskrivning för radonmätning.
Vi finns med på Strålsäkerhetsmyndighetens lista över godkända mättekniker:

Arbetsprocessen

Radonutredning i Väst AB tillämpar en utrednings/arbetsmodell som tydligt förklarar vad för åtgärd som krävs för just din fastighet. Modellen är framtagen efter erfarenhet av radonutredningar i byggnader. Nedan kan du få en överblick över hur processen ser ut genom en illustrerad tidslinje.

Våra Verksamhetsområden

Alla typer av radonmätning i byggnader
Spårning och analys av radonkällor. Var finns problemen?
Förslag till åtgärder.
Projektledning vid större mätuppdrag   (flerbostadshus, skolor, m m)
Hos oss beställer du spårfilmsdosor för radonmätning

Vår bakgrund

Vi är specialutbildade hos Strålsäkerhetsmyndigheten – SSM och finns med på Svensk Radonförenings lista över godkända mättekniker

Besiktning

Tillsammans med kunden väljer vi den nivå som kunden sedan kan gå vidare med för upphandling av t.ex. åtgärden.
Erforderliga mätningar och provtagningar etc. görs för att fastställa byggnadens nuvarande tillstånd.

Åtgärdsförslag

Beroende på vad för resultat som framgår av besiktnigen så fördjupas undersökningen i detta skede.
Vi tydliggör de felaktigheter som finns och sammanställer ett åtgärdsförslag för att lösa radonproblemen.

Offert

Utifrån besiktning och åtgärdsförslag lämnas en offert till kunden att ta ställning till.
I anbudsunderlaget preciseras de åtgärder och de utföranden beställaren har önskemål om.

Radonbidrag - Så här ansöker du!

Från och med 1 juli 2018 kan du som privatperson och småhusägare ansöka om radonbidrag. Bidraget ska användas för att åtgärda för höga radonhalter i småhus. För att ansöka och få radonbidrag måste du först genomföra en mätning med radondosor från ett ackrediterad laboratorium. Om en mätning visar att årsmedelvärdet för radon ligger över referensvärdet 200 Bq/m3  ska en radonkonsult med dokumenterad radonkompetens genomföra en besiktning för att ta reda på var radonet kommer ifrån och därefter ge förslag på åtgärder som kan sänka radonhalten.

När detta gjorts finns tillräckligt underlag för att skicka in en ansökan till Länsstyrelsen. För att få radonbidraget utbetalt måste ansökan också kompletteras med en faktura på åtgärden som genomförts för att sänka radonhalten i bostaden. Efter genomförd åtgärd ska man inom ett (1) år skickat resultatet av en uppföljningsmätning till Länsstyrelsen.

ROT-avdrag

Du har även möjlighet till ROT-avdrag.
ROT-avdraget ger 30 % av arbetskostnaden dock max 50.000:- per person.

Åtgärd

Radonutredning i Väst AB samarbetar med fackmän med olika inriktning. Vi beställer, samordnar och leder de olika yrkesgrupperna för ett professionellt slutresultat.
Vi samarbetar med åtgärdsentreprenörer som garanterar att fastigheten klarar ett bestämt gränsvärde.

Slutbesiktning

Vi har nu undersökt och fått fram problem och felaktigheter, vi har planerat åtgärder för att rätta till problemen, och vi  har utfört dessa åtgärder.
Men innan vi lutar oss tillbaka så gör vi en slutbesiktning för att säkerställa att dina radonproblem är åtgärdade